Ochrona środowiska

„Mamy tylko jedną Ziemię,
a jej przyszłość zależy od każdego,
na pozór niewielkiego, ludzkiego
działania, zależy od każdego z nas”
(Florian Plit)

Stale wdrażamy innowacyjne rozwiązania technologiczne, których celem, oprócz usprawnienia procesów produkcyjnych, jest zrównoważony rozwój i troska o środowisko naturalne.

Czujemy się odpowiedzialni za otaczającą nas przyrodę i staramy się minimalizować negatywny wpływ na nią. Dlatego na przestrzeni ostatnich lat przeprowadziliśmy szereg inwestycji, których efektem jest ograniczenie wpływu naszych zakładów i produktów na środowisko.

Aby sprostać wymaganiom rynkowym i podnieść swój profil odpowiedzialności społecznej i środowiskowej, przy jednoczesnym wspieraniu lasów na świecie wprowadziliśmy w naszym zakładzie standardy certyfikatu FSC. Dzięki temu nasi klienci mogą podejmować etyczne i odpowiedzialne środowiskowo decyzje o zakupie naszych produktów.